Általános Szerződési Feltételek

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve: Herbatea Manufaktúra Kft
Szolgáltató email címe: herbateamanufaktura@gmail.com
Szolgáltató telefonszáma: +36705942860
Szolgáltató címe: 2624 Szokolya, Hársfa utca 9.
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Cébgíróság megnevezése
Cégjegyzék száma: 1309144894
Adószám: 23173523-2-13
Bankszámla szám: 12026001-01420674-00100009
Békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület
Békéltető testület székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Békéltető testület elérhetősége: (1)-269-0703

Szállítási és fizetési feltételek

A megrendeléseket nagyon hamar feldolgozzuk, hogy mihamarabb örömöt szerezzünk termékeinkkel vásárlóinknak. A kiszállítás várható ideje 2-3 munkanap. A rendelések feldolgozása a raktárkészlettől függ.

A megrendelt termékeket futárszolgálat segítségével szállítjuk ki. A Herbatea Manufaktúra Kft. a futárszolgálatok közül a GLS szolgáltatásait választotta.

A futárok munkanapokon, 8-17.00 között szállítják ki a csomagokat. Igény esetén telefonon értesítik a címzettet, továbbá, amennyiben nem tartózkodna a megadott címen, lehetőség van a cím módosításra, vagy másnapi kiszállítás igénylésére is.

Díjaink

A megrendelt termékeket a vásárlás során megadott címre szállítják ki a futárok.

A vásárlás teljesítése előre utalással vagy a futárnak készpénzben vagy bankkártyával történő fizetéssel lehetséges.

Végösszeg alapján:
20000 Ft-tól 0 Ft
0-19 999 Ft-ig Házhozszállítás: 1490 Ft

0-19999 Ft-ig Csomagpontra vagy automatába: 1290 Ft

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

A fizetés történhet:

– készpénzben/bankkártyával a futárnál

elfogadható bankkártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és V-Pay

– átutalással

Amennyiben átutalásos fizetési módot választ, a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

Bankszámlaszámunk:

Herbatea Manufaktúra Kft.

12026001-0142674-00100009

Raiffeisen Bank, Hungary

1054 Budapest, Akademia str. 6.

HU 58 12026001-0142674-00100009
SWIFT: UBRTHUHB
IBAN: HU 58 1202 6001 0142 0674 0010 0009

Rendelés menete

A leadott megrendelést követően rendszerünk egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről.

A termékek a megrendeléstől számított 1-3 munkanapon belül átadásra kerülnek a futárnak. A megrendelés teljesítéséről emailben értesítjük vásárlóinkat.

Abban az esetben, ha készlethiány miatt pár napos késéssel tudjuk csak a csomagot átadni a futárnak, telefonon vagy emailben értesítjük vásárlóinkat.

Vásárlási feltételek

A WEBÁRUHÁZBAN VÁSÁROLT TERMÉKEKET DIJMENTESEN KISZÁLLÍTJUK AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE 20000 Ft feletti vásárlás esetén!

Távszerződés

A szerződés tárgya a web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a(z) „Herbatea Manufaktúra Kft” e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z) „Herbatea Manufaktúra Kft” (2624 Szokolya, Hársfa utca 9.., Telefon: +36705942860, E-mail: herbateamanufaktura@gmail.com, Cégjegyzékszám: 1309144894, Adószám: 23173523-2-13.) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhoz szállítást kért, a Szolgáltató köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően – vagy utánvétellel, vagy a fizetést követően – a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni!

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a „Herbatea Manufaktúra Kft” nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.
A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz” gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére.

A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Herbatea Manufaktúra Kft -t terheli.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

Kapcsolat

  • telefonon: +36705942860
  • személyesen szóban, itt: 2624 Szokolya, Hársfa utca 9.
  • levélben: 2624 Szokolya, Hársfa utca 9.
  • vagy e-mailben: herbateamanufaktura@gmail.com

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

  • a termék átvételét követően,
  • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

8 munkanapon (vagy 14 naptári napon) belül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a „Herbatea Manufaktúra Kft” köteles 30 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni. A termék kiszállításakor át nem vett áru fuvarköltségét köteles megtéríteni!
Az elállási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozat minta innen tölthető le.

Az elállás történhet:

  • telefonon: +36705942860
  • személyesen szóban, itt: 2624 Szokolya, Hársfa utca 9.
  • levélben: 2624 Szokolya, Hársfa utca 9.
  • vagy e-mailben: herbateamanufaktura@gmail.com

Jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Herbatea Manufaktúra Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Herbatea Manufaktúra Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Vonatkozó jogszabályok:

Tárhelyszolgáltató

A www.herbatea-manufaktura.hu webáruház az Oleander Informatikai Kft. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Oleander Informatikai Kft.
Tárhelyszolgáltató email címe: iroda@honlap.hu
Tárhelyszolgáltató címe: 3525, Miskolc, Széchenyi u. 22. 2/5.
Tárhelyszolgáltató adószáma: 23082445-2-05

Adatvédelmi nyilatkozat

Herbatea Manufaktúra Kft (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére – a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Jogi Nyilatkozat

A szerződés tárgya a Herbatea Manufaktúra Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Adataink:

A cég képviselője: Ulicsák Tamás ügyvezető
Székhely:2624 Szokolya Hársfa utca 9.
Adóigazgatási szám: 23173523-2-13.
Cégjegyzékszám: 13 09 144894
Telefonszám: +3670/5942860
Email cím: herbateamanufaktura@gmail.com

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a Herbatea Manufaktúra Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Herbatea Manufaktúra Kft. mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat − amely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza − készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően − de még a kiszállítás előtt − a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06705942860 telefonszámon.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Herbatea Manufaktúra Kft. nem iktatja.

A honlapon található összes tartalom (képek, termékek, szövegek) a Herbatea Manufaktúra Kft. tulajdona, beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható.

A képek csak illusztrációk!

Felelősség kizárása

Figyelmeztetés a gyógynövények alkalmazásához!

A gyógynövények gyógyászati célra történő felhasználása előtt minden esetben kérje ki gyógyszerésze, kezelőorvosa tanácsát, mert ők az állapotának, korának, gyógyszerszedési szokásainak ismeretében egyénre szabott tanácsot tudnak adni az alkalmazható növényi eredetű készítményekkel kapcsolatban!

A gyógynövény ismertetők „Figyelmeztetés” rovatában leírtak feltétlenül szükségesek annak mérlegeléséhez, hogy a felhasználó valamely gyógynövényt biztonsággal alkalmazhat-e orvosi ellátást nem igénylő panaszaira.

Valamely összetevővel szemben tapasztalt egyéni túlérzékenység kizárja a növény további felhasználását, és ilyenkor azonnal szakorvoshoz kell fordulni!

Erős hatású szerek gyógyászati célra történő felhasználása csak orvosi előírás alapján és gyógyszerész által elkészített gyógyszerformában történhet.

Terhesség és súlyos megbetegedések fennállása esetén a gyógynövényterápia alkalmazása előtt kérje ki kezelőorvosa vagy gyógyszerésze szakvéleményét!

Belső vérzések, cukorbetegség, gyomor- és nyombélfekély, magas vérnyomás, migrén, bélszűkület, epilepszia, asztma, lázzal járó akut megbetegedések, krónikus vesebetegség és szívműködési zavarok stb. nem kezelhetők kizárólag növényi eredetű gyógyhatású termékekkel, de a gyógynövényi részekből készült szerek orvosi felügyelettel a klasszikus gyógyszeres terápia mellett kiváló kiegészítő szerepet tölthetnek be a gyógyításban.

A Herbatea Manufaktúra Kft. írásai az internet témához kapcsolódó oldalainak, valamint szakirodalmak felhasználásával, azok tanácsait figyelembe véve készültek.

A gyógynövények felhasználásának bizonyos esetekben és állapotok mellett kis dózisban is lehetnek káros egészségügyi hatásai, ezért

Az itt leírtak alkalmazása csak saját felelősségre történhet!

A felelősség kizárásaA Herbatea manufaktúra oldalain megjelenő tartalmak helyességéért semmiféle felelősséget nem vállal, azokat csak informális jelleggel közli és kifejezetten hangsúlyozza, hogy a lehetséges kockázatokról és mellékhatásokról a gyógynövények alkalmazása előtt kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!